Wie zijn wij


Speel-Inn is een professionele organisatie waar alle medewerkers met elkaar samenwerken aan groei en ontwikkeling. Niet voor niets is ons motto ‘Uw kind in vertrouwde handen’. Dat bereik je niet achter een bureau of op kantoor. Dagelijks werken we aan de ontwikkeling van kinderen, de relatie met ouders, hebben we contact met Oudercommissies en werken we samen met partners als scholen, sportverenigingen en gemeentes van de verschillende locaties.

Over kinderdagverblijven Speel-Inn en bso’s Jump-Inn

Wij hebben vestigingen in Amstelveen (KDV), Amsterdam (KDV),
De Kwakel (KDV en BSO), Hilversum (BSO), Diemen (KDV en BSO) en twee locaties in Uithoorn (KDV en BSO), Uithoorn De Blokkendoos (KDV en BSO).

De leiding ligt in handen van de directeur kinderopvang. De locatiemanagers leggen verantwoording af aan de directeur. De opvang van uw kinderen wordt verzorgd door onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Met hen zult u het meest contact hebben. Aan dit contact wordt veel waarde gehecht omdat uitwisseling van informatie belangrijk is voor het welbevinden van uw kind.

De oudercommissies behartigen de belangen van ouders en verzorgers. De oudercommissie overlegt een aantal keer per jaar met het management over het algemeen beleid van de organisatie.