Klachtenprocedure


Het is in het belang van zowel de kinderen, als ouders en pedagogisch medewerkers om plezierig contact met elkaar te hebben en een goede dienstverlening neer te zetten. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, naar uw beleving niet het geval zijn en u wilt een klacht indienen, dan verzoeken wij u de klacht eerst te bespreken met de leidinggevende van de vestiging. U kunt uw klacht ook melden middels onderstaand formulier.

‘In 2019 zijn er geen externe klachten gemeld bij de Geschillencommissie, hiervoor hebben wij per B.V. een certificaat ‘Samenwerken aan kwaliteit 2019’ behaald’

Speel-Inn de Toversteen B.V | Speel-Inn Fidelio B.V | Kids-Inn De Kwakel B.V | Speel-Inn B.V | Speel-Inn de Blokkendoos B.V

Nadat u dit meldingsformulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.

Wij zullen natuurlijk trachten de klacht naar tevredenheid te behandelen. Mocht u daarna alsnog niet tevreden zijn, dan kunt u er voor kiezen een formele klacht in te dienen. Deze zal dan ook worden verwerkt in ons klachtenjaarverslag.

Wilt u de klachtprocedure van Speel-Inn nog eens nalezen, download dan hier het document: Klachtenreglement Speel-inn Jump-inn november 2018