Coronavirus


Klik hier voor de meest gestelde vragen over kinderopvang en het corona virus.

Beste ouders/verzorgers van Speel-Inn & Jump-Inn,

Op 15 maart heeft de Nederlandse overheid besloten om nadere maatregelen te treffen in het indammen van de uitbraak van het Coronavirus en het vertragen van het tempo van besmettingen. Op die manier blijft de (intensieve) zorg voor meer mensen beschikbaar.
Onderdeel van die nadere maatregelen is dat alle scholen en kinderdagverblijven per direct worden gesloten tot in ieder geval 6 april, tot nadere berichtgeving. Wel wordt er van de kinderopvang gevraagd om opvang te blijven garanderen voor kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroepen hebben. Ook voor kinderen die nog niet ingeschreven staan bij Speel-Inn. De kinderopvang wordt daarom zelf ook aangemerkt als vitale sector.
In de link kunt u zien of u en uw partner valt onder een van deze vitale beroepen.

Als u en uw partner in een van deze sectoren werken kunt u uw kind bij ons brengen. Wij vragen u in verband met onze planning om dit uiterlijk vanavond voor 22:30 uur te melden bij uw locatie co├Ârdinator via een e-mail. U geeft hierop aan dat u gebruik wil blijven maken van de opvang en dat u beiden in een van de cruciale sectoren werkt.

Verder volgen wij de actuele informatie van het RIVM en volgen adviezen van de gemeente (overheid) en GGD op.
We nemen als kinderopvang onze maatschappelijke taak serieus en zullen er alles aan doen samen met onze fantastische (pedagogisch) medewerkers de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang open te houden. Morgen zal er contact opgenomen worden met de scholen waarmee wij samenwerken.

Voor vragen over het Corona kunt u terecht op deze site of als u twijfelt kunt u contact opnemen met uw locatie co├Ârdinator.

Hartelijke groet, Ruby Hensen Directeur