Beleid kinderopvang Speel-Inn


De kinderdagverblijven van Speel-Inn staan voor professionele kinderopvang met veel individuele aandacht voor uw kind.

Ieder kind is uniek. Van nature zijn kinderen leergierig, nieuwsgierig, ontdekkingsgericht, energiek en allemaal anders. Daarom zien wij het als onze opdracht om kinderen de gelegenheid te geven om te groeien, zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot individuen met eigen talenten en interesses.

In onze manier van werken, de activiteiten die we doen met de kinderen, de materialen en inrichting van onze ruimten worden de kinderen uitgedaagd tot ontdekken en op een speelse manier te leren.

Wij zien onszelf als partners van de ouders als het om de opvoeding en verzorging van uw kind gaat. In de omgang met uw kind en in onze werkwijze streven we ernaar zoveel mogelijk met u op één lijn te zitten.

In ons algemeen pedagogisch beleid en onze pedagogisch werkplannen per locatie staat onze pedagogische werkwijze verder uitgelicht. Deze wordt beschreven aan de hand van vier ontwikkelingsdoelen:

Tevens werken wij met verschillende protocollen en werkwijzen op gebied van gezondheid en veiligheid en richtlijnen vanuit de Wet Kinderopvang. Al het beleid is in te zien op de locaties.

Naast de ontwikkeling van kinderen vinden wij de ontwikkeling van onze medewerkers ook erg belangrijk. Daarom bieden wij hen jaarlijks scholing aan op gebied van pedagogiek, bedrijfshulpverlening, veiligheid en kinder EHBO. Tevens worden alle medewerkers vanaf 1 januari 2019 gecoacht in hun pedagogisch handelen door onze HBO pedagogisch coach.

Maar wij vinden dit alles nog niet genoeg. Wij gunnen de kinderen namelijk veel meer dan dit! Lees hier verder over onze missie en visie!

Zorgkinderen

‘Het leukste wat je kunt zijn is jezelf’ geldt natuurlijk niet alleen maar als alles in de ontwikkeling van uw kind soepel verloopt. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben bieden wij graag een veilige en prettige opvang. In nauw overleg met ouders vinden wij een passende plaats binnen onze organisatie.

Samenwerken met de basisschool

Wij vinden een goede samenwerking met de basisschool natuurlijk van groot belang. Voor onze peuters is het gewoon prettig om in de buurt van de basisschool te worden opgevangen. Zo leren zij de (school-)omgeving alvast kennen. Daarnaast is er ook overleg tussen de opvang en de school. Zo ontstaat een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen en wordt de overgang van opvang naar school straks zo klein mogelijk.

Handig voor ouders: opvang centraal

Niet in de laatste plaats is het voor ouders natuurlijk praktisch als de opvang centraal geregeld is. Vooral wanneer u zowel een kind op de BSO als op het kinderdagverblijf heeft zitten, is het organisatorisch makkelijker wanneer alle opvang rondom de basisschool is geregeld.