Aanmelden en plaatsen


De locatiemanager is verantwoordelijk voor de plaatsing van uw kind(eren) bij de locatie van uw keuze. Bij haar kunt u ook terecht voor een rondleiding ( aan te vragen via de telefoon of email ) en allerlei vragen over de opvang, tarieven, wachtlijsten en ga zo maar door.

Aanmelding kinderdagverblijven Speel-Inn

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit wensenformulier KDV  invullen. Deze kunt u mailen naar de locatiemanager van de betreffende vestiging. Zodra wij dit formulier ontvangen hebben, neemt de locatiemanager telefonisch contact met u op om de inhoud van het formulier met u door te nemen, zodat wij uw gegevens zo goed mogelijk kunnen verwerken.

Contract en intake

Op basis van de gegevens uit uw wensenformulier stelt afdeling klantenservice, mits er plek is op de dagen dat u opvang bij ons wilt afnemen, een contract op. De plaatsing wordt definitief zodra het contract ondertekend bij ons retour is. Het contract dient u binnen 10 werkdagen aan ons te retourneren. Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso is hierbij verplicht.

Na ondertekening van het contract neemt de locatiemanager van uw vestiging contact met u op en wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek en de wenmomenten. Het intakegesprek wordt uitgevoerd door de mentor van uw kind.

Na ondertekening van het contract gaat een opzegtermijn van 1 maand in.

Mogelijkheden hele dagopvang

Wij plannen de kinderen ongeveer 6 – 9 maanden van tevoren in. In enkele gevallen zou het kunnen dat wij niet direct alle gewenste dagen kunnen aanbieden omdat deze nog niet beschikbaar zijn. Wij bieden u dan in ieder geval de beschikbare dagen aan en nemen telefonisch contact met u op om het aanbod zoveel mogelijk op uw wensen aan te laten sluiten. Indien u ingaat op het aanbod, krijgt u voor de overige dagen een hoge prioriteit op de eventuele wachtlijst.

Mocht u het aanbod afwijzen, dan blijft u op de wachtlijst met behoud van de prioriteit en de oorspronkelijke inschrijfdatum. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin worden meteen na de inschrijving ingepland. Dit is omdat het voor de ouders/verzorgers makkelijk is om de kinderen op 1 locatie op te halen. Deze regel geldt alleen voor kinderen die gebruik willen gaan maken van de hele dagopvang en als broer(s) en/of zus(sen) al wel gebruik maken van de hele dagopvang of de BSO.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw kind op de door u gewenste locatie? Neemt u dan contact op met de locatiemanager van uw Speel-Inn vestiging.